2024. July 19., Friday
Emlia napja


Adóváltozások 2024 IV.

Minősített könyvelők egyesülete

1. Reklámadó

2. Kiskereskedelmi adó

3. Helyi iparűzési adó

4. Gépjárműadó

5. Illetékek

 

 

 

1. Reklámadó
Újabb egy évvel meghosszabbításra kerül, így 2024. december 31-ig
a reklámadó mértéke az adóalap 0%-a marad. Ennek köszönhetően
a moratórium alatt továbbra sem kell alkalmazni a reklámadó
törvény eljárási természetű és szankciós rendelkezéseit (megrendelői
adókötelezettségek, adó-, adóelőleg-, előleg-kiegészítés fizetési
kötelezettség teljesítése, egyes adókötelezettségek teljesítésének
elmaradása miatti mulasztási bírság alkalmazása, vélelmezett
adó megállapítása).


2. Kiskereskedelmi adó
A kiskereskedelmi adó mértéke változatlan, tehát
a) az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0%,
b) az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot
meg nem haladó része után 0,15%,
c) az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd
forintot meg nem haladó része után 1,00%,
d) az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,50%,
azonban a jogalkotó egyértelműsíti, hogy ha az adóév 365 napnál
rövidebb, akkor először az adóalanynak a tört adóévi adóalapját
évesítenie kell, majd erre az adóalapra kell kiszámítani a fenti
mértéktábla szerinti sávok alkalmazásával az adóösszeget. A fizetendő
adó az így kiszámított éves adóösszegnek az adóév naptári
napjaival arányos része lesz.
A TEÁOR 47.3 ágazatba sorolt kiskereskedelmi tevékenység (gépjármű-
üzemanyag kiskereskedelem) esetében 2024-től a következő
adómértékeket kell alkalmazni a gépjármű-üzemanyag kiskereske48
delemből származó adóévi nettó árbevételből keletkezett adóalaprész
után:
a) 500 millió Ft-ot meg nem haladó része után 0%,
b) 500 millió Ft-ot meghaladó része után 3%.
Aki az üzemanyag-kiskereskedelem mellett más kiskereskedelemmel
is foglalkozik, annak a 2024. évi adóját a végzett tevékenységek
arányában kell megállapítania.


3. Helyi iparűzési adó
Amennyiben az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése adóéven
belül egybefüggő 181 napnál rövidebb ideig tart, akkor
2024-től a helyi iparűzési adóban nem szűnik meg az adókötelezettség,
ami azt jelenti, hogy ilyen szüneteltetés esetén nem kell soron
kívüli adóbevallást beküldeni.
2024-től abban az esetben, ha valaki egyéni vállalkozóként és
őstermelőként is alanya az iparűzési adónak, akkor a kisvállalkozói
iparűzési adó értékhatárába az őstermelői bevétele is beleszámít.

4. Gépjárműadó
Az adózás rendjének törvényét érintő változásoknál már jeleztük,
hogy az adóhatóság az évi két alkalom helyett egyszeri alkalommal
fogja előírni a gépjárműadó fizetési kötelezettséget, amelyet tárgyév
április 15-ig egyösszegben kell megfizetni. Azok a természetes
szermély adózók, akik nem tudják az adót egyösszegben megfizetni,
a tárgyév június 30-ig az adóhatóságnak benyújtott kérelmükben
öthavi részletben történő megfizetési lehetőséget kaphatnak.
2024-től az egyesület és az alapítvány mellett már a köztestületnek
sem kell gépjárműadót fizetnie, amennyiben ezt az adóhatóság
felé bejelenti a GJADO nyomtatványon.


5. Illetékek
2024. január 1-jétől megszűnik az eljárási illeték illetékbélyeggel
való megfizethetőségének lehetősége.