2024. July 19., Friday
Emlia napja


Minimálbér 2023.december 1-től

Adózóna

December 1-jétől a minimálbér havi bruttó összege 266 800, a garantált bérminimum pedig bruttó 326 000 forintra emelkedik az idén január elsejétől érvényben lévő 232 000, illetve 296 400 forintról. 

A Magyar Közlönyben az 508/2023. számú kormányrendelet, mely a korábbiaktól eltérően nem január 1. napjával, hanem már 2023.december 1. napjával módosítja a minimális díjazásra vonatkozó szabályokat.

Valamennyi foglalkoztatási jogviszonyra kiterjed

A rendelet 1. paragrafusa szerint munkáltatón a költségvetési szervet, munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat, alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati, biztosi, valamint köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell. Ez tehát azt jelenti, hogy valamennyi foglalkoztatási formában érvényesíteni kell a minimális díjazás szabályait.

A pontos összegek december 1-jétől

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 266 800 forint, hetibér alkalmazása esetén 61 340 forint, napibér alkalmazása esetén 12 270 forint, órabér alkalmazása esetén 1534 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1-jétől havibér alkalmazása esetén 326 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 74 950 forint, napibér alkalmazása esetén 14 990 forint, órabér alkalmazása esetén 1874 forint.

Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes) a díjazás kötelező legkisebb összege 2023. december 1-jétől 266 800 forint, a garantált bérminimum összege 2023. december 1-jétől 326 000 forint. Az órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál hosszabb [Mt. 92. § (2) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben, ha rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdés], arányosan növelt mértékben kell figyelembe venni. Részmunkaidő esetén a bérezést arányosítani szükséges.

A munkaszerződés-módosítások miatt nem kell aggódni, mivel 2023. december 1. napjával a jelenleg hatályos minimálbért/garantált bérminimumot bérként megállapító munkaszerződéses rendelkezések a törvény erejénél fogva érvénytelennek minősülnek és automatikusan a kormányrendeletben meghatározott mérték érvényesül. Mindenképpen érdemes azonban a munkavállalókat minimálisan írásban értesíteni a változásokról.

A januári kifizetések többségénél már érvényes, de van kivételi kör

A kormányrendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2023. december hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a növekedés a januári bérben látszódik meg először. Ettől eltérően a kormányrendeletet első alkalommal a minimálbér vagy a garantált bérminimum összege alapján meghatározott, 2024. január hónapra járó juttatások, támogatások (ide nem értve a jogszabály alapján nyújtott, intézmények működéséhez, szolgáltatások nyújtásához adott költségvetési támogatást), ellátások megállapításánál, valamint a korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság 2024. évi szüneteltetése esetén kell alkalmazni. 2024. január 1. napjáig így a 2023. november 30-án hatályos, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. kormányrendelet alkalmazandó.