2024. jlius 19., pntek
Emlia napja


Az egyszerűsített foglalkoztatás

minositettkonyvelok.hu

összefoglalás az egyszerűsített foglalkoztatásról

A munkaerő időleges növelésére az egyszerűsített foglalkoztatás kínál megfelelő alternatívát. Az egyszerűsített foglalkoztatás egy ún. atipikus foglakoztatási forma, amely rendszerint rövid ideig tart. Bármilyen tevékenységi kör esetén alkalmazható, e téren nincs megkötés, azonban csak meghatározott keretek között foglalkoztathatók így a munkavállalók.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében ad hoc jelleggel, az év bármely szakaszában, annak bármely időpontjában igénybe vehetők munkavállalók. Az egyszerűsített foglalkoztatás nagyon rugalmas (gyakorlatilag bármikor bejelenthető a munkavállaló) és nagyon minimális adminisztrációt igényel.

 

Egyszerűsített foglalkoztatással történő alkalmazás esetén szabadon kipróbálható több munkavállaló egyazon munkakörre anélkül, hogy bármilyen elköteleződés születne. Ezen foglalkoztatási forma esetén a munkavállaló nem jogosult táppénzre, betegszabadságra, szülési szabadságra vagy fizetés nélküli szabadságra.

 

Bizonyos esetekben nem létesíthető egyszerűsített munkaviszony, ilyen pl. a harmadik országbeli állampolgárok (ők ilyen formában csak mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztathatók, amennyiben rendelkeznek adóazonosító jellel és TAJ-számmal). Nem alkalmazható egyszerűsített foglalkoztatás közterületfelügyelet, polgármesteri hivatal, önkormányzatok és költségvetési szervek feladatainak ellátására.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás általánosságban két típusba sorolható:

 1. idénymunka, szezonális munka – a vállalkozás tevékenységétől függően a munka nagy része az év egy bizonyos időszakában történik (pl. mezőgazdasági vagy turisztikai idénymunka). Egy naptári évben maximum 120 napra alkalmazható egy munkavállaló, az időtartam nem haladható meg.
 2. alkalmi munka – egy adott cégnél meghatározott időre szóló, alkalmi jelleggel végzett munkaviszony. Ez esetben ügyelni kell arra, hogy egymást követően legfeljebb 5, egy hónapon belül maximum 15 és egy naptári éven belül 90 nap áll rendelkezésre egy munkáltató cég számára, hogy egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazzon egy adott munkavállalót.

 

Az alkalmi munkának a fenti időkeret mellett létszámkerete is van, mégpedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo tv.) szerint az egy naptári napra meghatározott foglalkoztatható személyek létszáma:

 1. főállású munkavállalót nem foglalkoztató munkáltató esetén 1 fő,
 2. 1 – 5 főt foglalkoztató munkáltató esetén 2 fő,
 3. 6 – 20 főt foglalkoztató munkáltató esetén 4 fő,
 4. 20 főnél több munkavállaló foglalkoztatása esetén pedig az adott létszám 20 %-a.

 

Abban az esetben, ha a munkáltató a megszabott idő- és létszámkeretet túllépi, és ez a jogsértés kiderül, akkor 8 napon belül a túllépés napjától számítva munkaviszonyba kell helyezni az alkalmi munkavállalót, és ezen jogviszonynak megfelelően kell a továbbiakban fizetnie az adó- és közterheket.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás létrehozása egyszerűen kivitelezhető. A munkaviszony a munkáltató általi kötelező bejelentéssel (a felek szóbeli megállapodása alapján) jön létre, nem szükséges munkaszerződést kötni, azonban speciális munkák esetén érdemes lehet. Lehetőség van egy, az Efo tv. mellékletében található sablonszerű egyszerűsített munkaszerződés kitöltésére, amely papíron is bizonyítja a munkaviszonyt, ezzel elkerülhetők a későbbi esetleges félreértések. Ezen kívül óriási előnye, hogy ennek alkalmazása esetén a munkáltatónak nem kell a munka- és pihenőidőt nyilvántartania, valamint a kifizetett munkabér elszámolásáról nem kell a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásbeli tájékoztatást kiadni.

 

A minta-munkaszerződés az alábbi linken tölthető le:

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek_egyeb/adatlap/egyszerusitett_munkaszerzodes

Az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésének feltétele a munkáltató ügyfélkapus regisztrációjának megléte. A bejelentés történhet:

 • telefonon az országos ügyfélszolgálati elérhetőségen, a 185-ös telefonszámon,
 • okostelefonról vagy tabletről az ügyfélkapun keresztül,
 • elektronikus formában a NAV eBEV oldalán vagy az új NAV ÜPO-n keresztül (’T1042E nyomtatvány kitöltésével).

 

Nincs lehetőség személyesen, papíron vagy postai úton a bejelentés megtételére.

 

További feltétel, hogy a munkáltatónak nem lehet 300.000,- Ft-ot meghaladó összegű adótartozása a közteher, a szocho, a rehabilitációs hozzájárulás és a levont szja adónemek összevont egyenlegében.

 

A bejelentés során a következő adatok megadása szükséges:

 • munkavállaló neve,
 • munkavállaló TAJ száma és adóazonosító jele,
 • munkáltató adószáma,
 • munkaviszony kezdete és a munkaviszony napjainak száma,
 • egyszerűsített foglalkoztatás formája (alkalmi munka, mezőgazdasági / turisztikai idénymunka, filmipari statiszta).

 

Az egyszerűsített foglalkoztatást a munkáltató legkésőbb közvetlenül a munka megkezdése előtt köteles bejelenteni. Bejelentés módosítására, visszavonására egy napon történő bejelentés és munkakezdés esetén a bejelentést követő 2 órán belül, ha pedig a bejelentés a munkakezdés napját megelőzően történt, akkor a munkaviszony tárgynapján reggel 9 óráig lehetséges.