2024. July 19., Friday
Emlia napja


Minimálbér 2023
A Magyar Közlöny 2022. évi 214. számában, a 10.150. oldalon, megjelent a Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról a 2023-as évre vonatkozóan.

A rendelkezést 2023. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni (3. §):

 
Minimálbér
Garantált bérminimum
 

2022.

2023.

2022.

2023.

Havi bér

200.000

232.000

260.000

296.400

Heti bér

45.980

53.340

59.780

68.140

Napi bér

9.200

10.670

11.960

13.630

Órabér

1.150

1.334

1.495

1.704

A rendelet előírásait táblázatba foglaltuk, majd az egyszerűsített foglalkoztatottakra vonatkozó előírásokat alkalmazva kiszámítottuk az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munka) 2023. évi minimálbért, garantált bérminimumait:

 
Egyszerűsített foglalkoztatás
Minimálbér
Egyszerűsített foglalkoztatás
Garantált bérminimum
 

2022.

2023.

2022.

2023.

Havi bér

---

---

---

---

Heti bér

39.083

45.339

52.040

59.282

Napi bér

7.820

9.070

10.408

11.859

Órabér

978

1.134

1.301

1.483

A minimálbéres alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege (vagyis az a napi jövedelem, ameddig nem kell szja-t fizetniük) a napi minimálbér 130 %-a, vagyis 13.871,- Ft/nap összegre emelkedik.
A garantált bérminimumos alkalmi munkavállalók mentesített keretösszege 17.719,- Ft/nap (napi garantált bérminimum 130 %-a).

Figyelem! A mentesített keretösszegek kiszámítása során a 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 9. § (2) bekezdését kell alkalmazni, amelyik így szól:

“(2) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos
a) kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy
b) – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum
napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (a továbbiakban: mentesített keretösszeg).”

(Az egyes foglalkoztatási formákat az Efo. tv. tartalmazza, két nagy csoportja van az egyszerűsített foglalkoztatásnak: a mezőgazdasági és a turisztikai idénymunka (vagy szezonális munka), valamint az alkalmi munka.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 2300 Ft-os vagy 1200 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023. januárban: 21 340 Ft/nap/fő.

Természetesen ennél magasabb összegű munkabér is kifizetésre kerülhet, mely költségként is elszámolható, csupán további adófizetési kötelezettséggel kell számolni:

  • a társasági adó hatálya alá tartozó foglalkoztatók esetében Tao tv. 3. számú melléklet A) 14. pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség keletkezik;
  •  a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, mint foglalkoztatónak az Szja. tv. 11. számú melléklet IV. 15. pontja alapján vállalkozói szja fizetési kötelezettsége keletkezik.

 Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2023-ban havi 9600 forintra nő. Napi 320 Ft-ot kell fizetni. Az ellátásért szükséges minimumot 2023-ben is havi rendszerességgel fizetjük.